materiały do pobrania

OPRACOWANIA ZEWNĘTRZNE  Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy
  Nowe spojrzenie na pracowników 50+
  Solidarno¶ć pokoleń

<<< powrót


Biuro projektu:
Dobre Kadry Sp. z o.o.
ul. Jęczmienna 10/1
53-507 Wrocław
tel.: 071 343 77 74
fax: 071 343 77 72
e-mail: silver@dobrekadry.pl
www.dobrekadry.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10