materiały do pobrania

Ostateczna wersja produktu finalnego - Pakiet"Do¶wiadczony pracownik"  1. Programy szkoleń przygotowuj±cych do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe
  2. Nisze rynkowe w zakresie usług szans± aktywizacji zawodowej osób 50+
  3. Kompendium innowacyjnych metod uczenia się bez bariery wieku
  4. Poradnik trenera osób starszych
  5. Poradnik Do¶wiadczony Pracownik jako mentor, tutor, coach
  6. Strategie efektywnego zarz±dzania zasobami ludzkimi z elementami zarz±dzania wiedz±
<<< powrót


Biuro projektu:
Dobre Kadry Sp. z o.o.
ul. Jęczmienna 10/1
53-507 Wrocław
tel.: 071 343 77 74
fax: 071 343 77 72
e-mail: silver@dobrekadry.pl
www.dobrekadry.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10