materiały do pobrania

OPRACOWANIA PRZYGOTOWANE W RAMACH PROJEKTU


  Kwestionariusz badań ankietowych osób w grupie 50+ - wersja aktualna (po poprawkach) - 24.08.2011
  Kwestionariusz badań ankietowych osób w grupie 50+ - wersja krótsza
  Kwestionariusz badań ankietowych osób w grupie 50+ - wersja rozszerzona
  Scenariusz wywiadu pogłębionego - osoby pracujące
  Scenariusz wywiadu pogłębionego - osoby niepracujące
  Raport z danych wtórnych nt. metod aktywizacji zawodowej osób starszych - spis treści
  Raport z badań porównawczych rozwiązań międzynarodowych w zakresie aktywizacji osób starszych - spis treści
  Raport z badań porównawczych rozwiązań międzynarodowych w zakresie aktywizacji osób starszych - opracowanie - Niemcy
  Raport nt. możliwości wykorzystania nowoczesnych metod zarządzania, w tym zarządzania wiedzą w obszarze aktywizacji osób starszych - raport
  Raport nt. nowoczesnych metod aktywizacji osób starszych w aspekcie wejścia na rynek pracy - spis treści
  Modele uczenia się przez całe życie z uwzględnieniem specyfiki grupy odbiorców projektu - spis treści<<< powrót


Biuro projektu:
Dobre Kadry Sp. z o.o.
ul. Jęczmienna 10/1
53-507 Wrocław
tel.: 071 343 77 74
fax: 071 343 77 72
e-mail: silver@dobrekadry.pl
www.dobrekadry.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10