15.10.2012r.
aktualności

Warsztaty dla przedstawicieli publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy

Z dużą przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach z pozyskiwania i analizy danych dotyczących rynku pracy, a także z metod prognozowania zjawisk społeczno - gospodarczych. Warsztaty adresowane są do przedstawicieli publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy. Ich zakres został wypracowany na bazie doświadczeń z realizacji innowacyjnego projektu w obszarze aktywizacji zawodowej osób starszych. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów komputerowych przez współpracujących z naszą firmą pracowników naukowo - dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Warsztaty obejmują cykl czterech spotkań z następującym zakresem tematycznym:

Zajęcia 1

Specyfika osób w wieku 50+ na rynku pracy - główne wnioski wynikające z projektu Silver team czyli potęga doświadczenia - mgr Agnieszka Pietrus - Rajman Wykorzystanie MS Excel do analizy danych - dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, dr inż. Urszula Załuska

Zajęcia 2

Prognozowanie zjawisk społeczno - gospodarczych z wykorzystaniem metod analizy trendów rozwojowych - dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, dr inż. Urszula Załuska

Zajęcia 3

Prognozowanie w obszarze rynku pracy z wykorzystaniem podobieństwa rozwoju zjawisk społeczno - gospodarczych - dr Joanna Krupowicz

Zajęcia 4

Pozyskiwanie danych wtórnych dotyczących rynku pracy, analiza zawodów niszowych w sektorze usług - dr Alicja Grześkowiak


Warsztaty prowadzone będą raz w tygodniu w dniach 13, 20, 27 listopada 2012 r. oraz 4 grudnia 2012 r. w godzinach od 10:30 do 14:00 w sali szkoleniowej w siedzibie firmy Dobre Kadry Sp. z o.o. we Wrocławiu, przy ulicy Jęczmiennej 10/2. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się poniżej. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 71 343 77 74.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYBiuro projektu:
Dobre Kadry Sp. z o.o.
ul. Jęczmienna 10/1
53-507 Wrocław
tel.: 071 343 77 74
fax: 071 343 77 72
e-mail: silver@dobrekadry.pl
www.dobrekadry.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10