27.11.2012r.
aktualności

Seminaria dla pracodawców - dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Z dużą przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w seminarium dla pracodawców – dyrektorów szkół/placówek oświatowych. Seminaria adresowane są do przedstawicieli pracodawców, którzy chcieliby zapoznać się z możliwościami wykorzystania potencjału osób dojrzałych, z dużym doświadczeniem zawodowym/życiowym, zwykle w wieku 50+. Zakres seminarium został wypracowany na bazie doświadczeń z realizacji innowacyjnego projektu w obszarze aktywizacji zawodowej osób starszych.

Seminarium prowadzone będzie w postaci jednego spotkania w dniu 11 grudnia 2012r. godzinach od 900 do 1215 w sali szkoleniowej w siedzibie firmy Dobre Kadry Sp. z o.o. we Wrocławiu, przy ulicy Jęczmiennej 10/2.

Temat: Wykorzystać kompetencje i doświadczenie zawodowe – współpraca szkoły z uczestnikami projektu Silver Team

 1. Prezentacja projektu Silver Team
 2. Obszary współpracy szkoły z uczestnikami projektu Silver Team

  • Ewaluacja wewnętrzna placówki – tworzenie narzędzi badawczych (w szczególności ankiet)

  • Praca z uczniem z trudnościami w zachowaniu (tutoring)

  • Kształcenie umiejętności nauczycieli i uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy

  • Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego

  • Współpraca z rodzicami uczniów

 3. Dyskusja


Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się poniżej.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 71 343 77 74.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYBiuro projektu:
Dobre Kadry Sp. z o.o.
ul. Jęczmienna 10/1
53-507 Wrocław
tel.: 071 343 77 74
fax: 071 343 77 72
e-mail: silver@dobrekadry.pl
www.dobrekadry.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10