aktualno¶ci

Życzenia ¶wi±teczne20.12.2012 r.

Naszym Klientom, Partnerom i Przyjaciołom życzymy radosnych i spokojnych ¦wi±t Bożego Narodzenia, szampańskiego Sylwestra oraz pomy¶lnego Nowego Roku.Biuro projektu:
Dobre Kadry Sp. z o.o.
ul. Jęczmienna 10/1
53-507 Wrocław
tel.: 071 343 77 74
fax: 071 343 77 72
e-mail: silver@dobrekadry.pl
www.dobrekadry.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10