etapy projektu / Etap przygotowawczy
X 2011 - I 2012

Opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego:

- Strategia zarz±dzania zasobami ludzkimi z elementami zarz±dzania wiedz±,

- Poradnik Do¶wiadczony pracownik jako mentor/tutor/coach

- Poradnik trenera osób starszych

- Kompendium innowacyjnych metod uczenia się bez bariery wieku

- Raport na temat obszarów niszowych rynku w zakresie usług

- Programy szkoleń przygotowuj±cych do wykonywania trzech zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+
Biuro projektu:
Dobre Kadry Sp. z o.o.
ul. Jęczmienna 10/1
53-507 Wrocław
tel.: 071 343 77 74
fax: 071 343 77 72
e-mail: silver@dobrekadry.pl
www.dobrekadry.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10