etapy projektu / Etap wdrożenia
IV 2012 - XII 2012

Rekrutacja i testowanie produktu w grupie użytkowników:

- nawi±zanie współpracy z trenerami osób starszych
- realizacja szkolenia w obszarze nauczania osób starszych
- seminaria z przedstawicielami pracodawców
- prezentacja produktu
- zbieranie opinii.

Rekrutacja i testowanie produktu w grupie odbiorców:

- nawi±zanie współpracy z instytucjami rynku pracy i partnerami społecznymi;
- rekrutacja uczestników szkoleń
- testy kompetencji i przydatno¶ci do wykonywania wybranych zawodów;
- seminaria motywacyjne;
- realizacja szkoleń (4 grupy);
- indywidualne poradnictwo psychologiczno - zawodowe;
- wsparcie samozatrudnienia (szkolenia z zakładania i prowadzenia własnej firmy).Biuro projektu:
Dobre Kadry Sp. z o.o.
ul. Jęczmienna 10/1
53-507 Wrocław
tel.: 071 343 77 74
fax: 071 343 77 72
e-mail: silver@dobrekadry.pl
www.dobrekadry.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10