etapy projektu / Etap wdrożenia
I 2013 - V 2013

opracowanie ostatecznej wersji produktu finalnego, jego walidacja oraz działania upowszechniaj±ce i wł±czaj±ce.

- nawi±zanie współpracy z instytucjami rynku pracy i partnerami społecznymi;

- rekrutacja uczestników szkoleń

- testy kompetencji i przydatno¶ci do wykonywania wybranych zawodów;

- seminaria motywacyjne;

- realizacja szkoleń (4 grupy);

- indywidualne poradnictwo psychologiczno - zawodowe;

- wsparcie samozatrudnienia (szkolenia z zakładania i prowadzenia własnej firmy).
Biuro projektu:
Dobre Kadry Sp. z o.o.
ul. Jęczmienna 10/1
53-507 Wrocław
tel.: 071 343 77 74
fax: 071 343 77 72
e-mail: silver@dobrekadry.pl
www.dobrekadry.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10