etapy projektu / Etap przygotowawczy
VI 2011 - XI 2011

Pogłębiona analiza problemu, opracowanie analiz dotyczących problemów istniejących w obszarze aktywizacji zawodowej osób ze starszych grup wiekowych.
Wykorzystywane narzędzia:

- ankietowanie i wywiady pogłębione (osoby ze starszych grup wiekowych, w tym osoby bezrobotne i bierne zawodowo, pracownicy firm i instytucji, uczestnicy Uniwersytetu trzeciego wieku);

- badania fokusowe pracodawców, przedstawicieli rynku pracy i trenerów;

- wywiady pogłębione z osobami ze starszych grup wiekowych;

- analiza danych wtórnych (desk research, propozycje sprawdzonych rozwiązań w krajach unijnych, porównania międzynarodowe, modele uczenia się przez całe życie);

- analiza możliwości wykorzystania nowoczesnych metod zarządzania kapitałem ludzkim i zarządzania wiedzą oraz teorii motywacji do zwiększenia aktywizacji zawodowej osób starszych;

-analiza zmian demograficznych oraz prognoz zapotrzebowania na siłę roboczą w Europie;

-analiza obszarów niszowych na rynku pracy w krótszej i dłuższej perspektywie.Biuro projektu:
Dobre Kadry Sp. z o.o.
ul. Jęczmienna 10/1
53-507 Wrocław
tel.: 071 343 77 74
fax: 071 343 77 72
e-mail: silver@dobrekadry.pl
www.dobrekadry.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10