etapy projektu / Etap przygotowawczy
XII 2011 - I 2012

Wstępne działania upowszechniaj±ce, oraz opracowanie strategii wdrażania produktu innowacyjnego, seminaria dla instytucji rynku pracy, pracodawców, trenerów osób dorosłych, konsultacje z grupami docelowymi projektu.
Biuro projektu:
Dobre Kadry Sp. z o.o.
ul. Jęczmienna 10/1
53-507 Wrocław
tel.: 071 343 77 74
fax: 071 343 77 72
e-mail: silver@dobrekadry.pl
www.dobrekadry.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10