aktualności
Zakończenie ogólnej części szkoleń 06.08.2012 r.

W dniu 31 lipca zakończyły się zajęcia zaplanowane do realizacji w ramach I etapu szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów:

1. Tutor młodzieży mającej trudności

2. Realizator badań rynkowych i społecznych

3. Lokalny animator sportu

4. Opiekun/ka osoby zależnej

5. Aktywny wytwórca produktów regionalnych

Szkolenia zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników, o czym świadczy chociażby list (kliknij aby otworzyć) przygotowany przez jedną z grup.

Wszystkim uczestnikom i prowadzącym zajęcia serdecznie dziękujemy.
Rozpoczęcie drugiej części szkoleń zaplanowano po 9 września 2012r.

Rozpoczęcie szkoleń z projektu Silver Team 28.06.2012 r.
25 czerwca rozpoczęły się szkolenia realizowane w ramach projektu "Silver Team czyli potęga doświadczenia". Zajęcia będą się odbywały między godziną 9:00 a 16:15. Zakończenie zajęć 31 lipca 2012 r.
W tym terminie zostanie zrealizowana część ogólna szkoleń. Rozpoczęcie zajęć z części zawodowej zostało przewidziane na wrzesień 2012 r.

Zajęcie będą realizowane w 5 grupach:

• I   grupa - terminy zajęć: 25 czerwca 2012 r. - 24 lipca 2012 r.

• II  grupa - terminy zajęć: 25 czerwca 2012 r. - 30 lipca 2012 r.

• III grupa - terminy zajęć: 27 czerwca 2012 r. - 26 lipca 2012 r.

• IV grupa - terminy zajęć: 27 czerwca 2012 r. - 31 lipca 2012 r.

• V  grupa - terminy zajęć: 25 czerwca 2012 r. - 27 lipca 2012 r.

Projekt Silver Team w Telewizyjnym Klubie Seniora i w Radiu Wrocław 22.05.2012 r.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z dwoma odcinkami Telewizyjnego Klubu Seniora, oraz audycją w Radiu Wrocław, w których poruszony został temat projektu Silver Team.


 19.05.2012 - Telewizja Polska SA   www.tvp.pl

  (o projekcie Silver Team od 00:15:30)
 12.05.2012 - Telewizja Polska SA   www.tvp.pl

  (o projekcie Silver Team od 00:17:30)
Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach:26.04.2012 r.

1. Tutor młodzieży mającej trudności - szkolenie adresowane do pracowników oświaty, przygotowujące do pracy z młodzieżą w ramach tutoringu. Po ukończeniu szkolenia absolwent będzie mógł pracować w charakterze tutora w szkołach i placówkach zajmujących się pracą z młodzieżą z trudnościami.

2. Realizator badań rynkowych i społecznych - szkolenie przygotowujące do ankietowania w badaniach rynkowych i społecznych. Możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkolenia to przede wszystkim firmy badawcze oraz koordynatorzy pracy w terenie a także studia do badań telefonicznych. Możliwość zatrudniania absolwentów szkolenia zadeklarowały: IMAS International Sp. z o.o. (Ankieter CATI), MandS (ankieter CATI, ankieter terenowy)

3. Aktywny wytwórca produktów regionalnych
Możliwości zatrudnienia to własna działalność gospodarcza w zakresie: ekologiczna produkcja warzyw / owoców, rękodzieło artystyczne, przetwórstwo i handel produktami rolnymi, w grupie producenckiej wytwarzającej produkty regionalne (www.aterma.pl, www.curatio.pl)

4. Animator lokalnych imprez sportowych - program przygotowujący do realizacji imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Możliwość zatrudnienia głównie w ośrodkach sportu i rekreacji, domach kultury, jako organizator wypoczynku letniego i zimowego, klubach szkolnych, fundacjach, stowarzyszeniach sportu.

5. Profesjonalny opiekun/ka osób zależnych - szkolenia przygotowujące do uzyskania kwalifikacji / umiejętności pozwalających na wykonywanie pracy w zakresie sprawowania opieki nad osobami zależnymi. Możliwość zatrudnienia w ośrodkach prowadzących stacjonarną opiekę nad osobami zależnymi (Domy Pomocy Społecznej, Zakłady Opiekuńczo - Pielęgnacyjne, Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze, Oddziały Szpitalne), zatrudnienie w firmie prywatnej, która takie usługi świadczy (np. www.niania.pl, www.shn-europa.ue, www.opiekunka.org, www.opiekuj.pl, www. opieka-usługi.com). Możliwość zatrudnienia absolwentów zadeklarowała firma: MRE Opieka Sp. z o.o.

Wymogi formalne:

Do udziału w szkoleniach zapraszamy osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 50 lat i jednocześnie nie przekroczyły 65 roku życia.


Kwestie organizacyjne:

Planowane rozpoczęcie zajęć to II połowa czerwca 2012 r. Zajęcia będą się odbywały we Wrocławiu, 2-3 razy w tygodniu po 6 godzin lekcyjnych. Udział w zajęciach bezpłatny, organizator gwarantuje zwrot kosztów dojazdu oraz drobny catering w trakcie zajęć. Każdy z uczestników otrzyma niezbędne podręczniki / materiały szkoleniowe.
Każde szkolenie obejmuje 200 godzin lekcyjnych zajęć, przy czym 90 godzin dotyczy kompetencji kluczowych, przydatnych bez względu na wybrane szkolenie (komunikacja interpersonalna, obsługa komputera, pierwsza pomoc, praca zespołowa, wystąpienia publiczne, symulacje rozmów kwalifikacyjnych, motywowanie, różnorodność pokoleniowa, zajęcia ruchowe). Kolejne 110 godzin dydaktycznych dotyczy zagadnień związanych z konkretnym programem szkolenia.
W trakcie udziału w projekcie zapewniamy wsparcie doradcy zawodowego, który pomoże w określeniu predyspozycji zawodowych i wyborze szkolenia adekwatnego dla danej osoby i będzie służył pomocą w trakcie udziału danej osoby w projekcie.
Zapewniamy zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych trenerów, w małych grupach (ok. 8 osób), w tempie dostosowanym do potrzeb grupy, w miłej atmosferze.

Wszelkich informacji na temat projektu udziela Biuro Projektu, zainteresowane osoby prosimy o kontakt
pod numerem telefonu: 71 343 77 73 (74),
adresem e-mail: silver@dobrekadry.pl ,
lub bezpośrednio w naszym biurze mieszczącym się przy ul. Jęczmiennej 10/1 we Wrocławiu.


Zakończył się I etap realizacji projektu.24.02.2012 r.

W trakcie jego trwania zrealizowano następujące działania: 1.Przeprowadzono pogłębioną diagnozę potrzeb, a w jej ramach opracowano: -Raport z badań ankietowych -Raport z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych -Raport z przeprowadzonych badań fokusowych...(więcej)


Biuro projektu:
Dobre Kadry Sp. z o.o.
ul. Jęczmienna 10/1
53-507 Wrocław
tel.: 071 343 77 74
fax: 071 343 77 72
e-mail: silver@dobrekadry.pl
www.dobrekadry.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10